Vragen of afspraak maken?

Stuur ons een bericht op Whatsapp

Begroting

Een begroting is in grove lijnen een berekening van toekomstige inkomsten, uitgaven, kasstromen en investeringen. Met een begroting krijg je meer inzicht in toekomstige baten en lasten op basis van een ingegeven bedrijfsvoering. U kunt hierdoor toekomstige plannen doorrekenen op haalbaarheid. Een begroting helpt om prioritering in toekomstplannen aan te brengen. U kunt uw begroting onderdeel laten uitmaken van uw tussentijdse rapportage of jaarrekening. Zo kunt u controleren of beoogde doelen ook gehaald worden.

Financieel advies bij een begroting

Een begroting blijft nadat deze is opgesteld ongewijzigd. De meest gebruikte manier om te begroten is door middel van een exploitatiebegroting. Deze wordt voorafgaand aan het nieuwe boekjaar opgesteld en geeft een zo nauwkeurig mogelijk beeld van het verwachte exploitatieresultaat over het komende boekjaar. Op basis van ervaringscijfers, marktontwikkelingen of verwachte bedrijfsgroei baseert u uw omzet en kosten. Een begroting kunt u ter vergelijking wegen aan gerealiseerde tussentijdse- of jaarcijfers. Daarmee bepaalt u of de omzet op peil is en de daarmee samenhangende kosten in balans zijn. Naast een exploitatiebegroting zijn er meerdere soorten deelbegrotingen. Met een investeringsbegroting zet u alle beoogde investeringen op een rij om uw bedrijf te starten of draaiende te houden. Een financieringsbegroting geeft een beeld van kosten die samenhangen met financieringen om toekomstige investeringen te realiseren. Tot slot is een liquiditeitsbegroting een handig hulpmiddel om uw toekomstige liquiditeitspositie in kaart te brengen. Een seizoenspatroon in de omzet, te late betaling van klanten of forse uitgaven ineens kunnen ertoe leiden dat uw liquiditeitspositie in gevaar komt.

Wat kan een adviseur voor u betekenen?

In een adviesgesprek over een begroting kunnen wij onder andere aandacht besteden aan de volgende onderwerpen:

  • Uitleg over de verschillende soorten begrotingen en de meest passende invulling in uw situatie
  • Advies over de gewenste opbouw en inrichting daarvan
  • Advies over de meest efficiënte koppeling met realisatiecijfers
  • Opstellen, onderbouwen en bespreken van de begroting

Als ondernemer wilt u controle over uw inkomsten en uitgaven. U wilt zekerheid omtrent uw liquiditeitspositie en investeringen. Wij kunnen dit voor u, in gewenste vorm, opstellen en uitwerken.

Toegevoegde waarde van een adviseur

Als ondernemer moet u blijven innoveren en investeren in een alsmaar veranderende markt. Onverwachte uitgaven in bijvoorbeeld onderhoud of als gevolg van veranderende wet- en regelgeving kunnen uw bedrijfsresultaat en liquiditeitspositie nadelig beïnvloeden. Een gerichte begroting geeft u inzicht in uw toekomstige financiële positie. Wij willen u daarmee graag van dienst zijn.

Heeft u vragen?

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen? Neem telefonisch contact met ons op of stuur ons een bericht.

Contact opnemen

06-48783880

Laatste nieuws

Voordelen ondernemersschap

Waarom beginnen zoveel Nederlanders voor zichzelf?

21 februari 2020

Nederland telt 1,2 miljoen zzp’ers. Dat is te veel, zegt de comissie-Borstlap. Waarom beginnen zoveel Nederlanders voor zichzelf? Drie voor- en nadelen op een rijtje.   Voordelen 1. Eigen baas Als zzp’er ben je baas over je eigen tijd. Je bepaalt zelf welke klussen je…

Lees meer Nieuwsoverzicht