Vragen of afspraak maken?

Stuur ons een bericht op Whatsapp

Jaarrekening

Een jaarrekening is een overzicht van de financiële situatie van een onderneming in een boekjaar. Bijna iedere onderneming maakt een jaarrekening. Er zijn twee soorten jaarrekeningen, een fiscale en een bedrijfseconomische. De eerste is bedoelt om de fiscale winst te berekenen. De tweede representeert de bedrijfseconomische winst. Deze geeft doorgaans een realistischer beeld van de financiële situatie van een onderneming.

Financieel advies de jaarrekening

Een jaarrekening bestaat altijd uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting op beide. Een balans geeft een overzicht van de bezittingen en schulden van een onderneming. Het geeft ook de omvang van het eigen vermogen weer. Een winst- en verliesrekening geeft een presentatie van opbrengsten en kosten en resulteert in een positief of negatief bedrijfsresultaat. Bepaalde ondernemingen zoals een BV of NV zijn verplicht om de jaarrekening jaarlijks te deponeren bij de Kamer van Koophandel. De financiële informatie komt daarmee beschikbaar voor iedereen die daarin geïnteresseerd is. Een jaarrekening geeft overzichtelijk uw bedrijfsresultaat en vermogenspositie in een bepaald boekjaar weer. Het geeft daarmee belangrijke, voor u onmisbare, management- en stuurinformatie over uw ondernemingsactiviteiten. Doorgaans vraagt een bank bij het aangaan van een geldlening of hypotheek, de jaarcijfers over verscheidene jaren om zekerheid te verschaffen over uw bedrijfsresultaten. Daarnaast kan het zijn dat externe partijen zoals investeerders, leveranciers of de Belastingdienst uw jaarcijfers onderbouwd willen zien door middel van een jaarrekening. Kortom, een belangrijk, haast onmisbaar stuurmiddel voor u als ondernemer.

Wat kan een adviseur voor u betekenen?

In een adviesgesprek over de jaarrekening kunnen wij onder andere aandacht besteden aan de volgende onderwerpen:

  • Uitleg over nut en noodzaak voor het opstellen van een jaarrekening
  • Advies over de gewenste opbouw en inrichting 
  • Opstellen, onderbouwen en bespreken
  • Mogelijkheden voor tussentijdse cijfers (vereenvoudigde uitwerking)

Als ondernemer haalt u veel informatie uit uw jaarcijfers. Wij kunnen deze volledig voor u, in gewenste vorm, opstellen en uitwerken.

Toegevoegde waarde van een adviseur

Als ondernemer wilt u minimaal elk jaar, een cijfermatige en tekstuele toelichting op uw bedrijfsresultaat. Bovendien wilt u met de managementinformatie uw toekomstplannen op haalbaarheid toetsen. Kortom, grip op uw (groei-)cijfers, daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres. Wij zijn u hiermee graag van dienst.

 

Heeft u vragen?

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen? Neem telefonisch contact met ons op of stuur ons een bericht.

Contact opnemen

06-48783880

Laatste nieuws

Voordelen ondernemersschap

Waarom beginnen zoveel Nederlanders voor zichzelf?

21 februari 2020

Nederland telt 1,2 miljoen zzp’ers. Dat is te veel, zegt de comissie-Borstlap. Waarom beginnen zoveel Nederlanders voor zichzelf? Drie voor- en nadelen op een rijtje.   Voordelen 1. Eigen baas Als zzp’er ben je baas over je eigen tijd. Je bepaalt zelf welke klussen je…

Lees meer Nieuwsoverzicht