Vragen of afspraak maken?

Stuur ons een bericht op Whatsapp

Liquiditeitsprognose

Direct beschikbare banksaldi en middelen die op zeer korte termijn in geld kunnen worden omgezet, worden ook wel liquiditeiten genoemd. Een liquiditeitsprognose (of cashflow prognose) wordt om die reden soms ook liquiditeitsplanning genoemd. Een liquiditeitsprognose geeft inzicht in je toekomstige hoeveelheid liquide middelen. Voldoende vrij beschikbare cashflow is essentieel om aan je betaalverplichtingen te kunnen voldoen. Daarnaast zijn extra middelen noodzakelijk voor investeringen.

Financieel advies bij een liquiditeitsprognose

Een goed bedrijfsresultaat betekend lang niet altijd een stijging in liquide middelen ofwel, een positieve cashflow. Dit is te verklaren aan de hand van enkele voorbeelden. Een investering in een bedrijfsmiddel ziet u niet terug als kostenpost in uw winst- en verliesrekening maar betekend wel een uitgaven. Hetzelfde geldt voor een (gedeeltelijke) aflossing van uw hypotheek. Andersom komt ook voor. Afschrijvingen resulteren wel in een kostenpost in de winst- en verliesrekening maar vormen geen uitgaven. Uw liquiditeitspositie blijft onaangeroerd. Ondernemers onderschatten vaak het belang van een liquiditeitsprognose. Met onvoldoende liquiditeit krijgt u te maken met aanmaningen, incassokosten, boetes van belastingen en misschien wel een faillissement. Een liquiditeitsprognose bestrijkt doorgaans twee jaar en minimaal één jaar. Een periode korter dan één jaar heeft meestal weinig toegevoegde waarde. Door de omvang van de liquiditeiten te prognosticeren kan tijdig actie worden ondernomen. Dit kan door bijvoorbeeld extra middelen aan te trekken. Uw bedrijfsvoering komt daardoor niet in gevaar. Ook voor de groei van uw onderneming is het van essentieel belang om over voldoende liquiditeiten te beschikken. Voor een korte video over liquiditeiten klikt u hier.

Wat kan een adviseur voor u betekenen?

In een adviesgesprek over een liquiditeitsprognose kunnen wij onder andere aandacht besteden aan de volgende onderwerpen:

  • Uitleg over de toegevoegde waarde van een liquiditeitsprognose als financieel stuurelement
  • Advies over de raamperiode van de liquiditeitsprognose
  • Advies over de meest efficiënte koppeling met realisatiecijfers
  • Opstellen, onderbouwen en bespreken van de prognose

Als ondernemer wilt u zekerheid over voldoende liquide middelen in de toekomst. U wilt bovendien geen belemmering in uw huidige bedrijfsvoering en bedrijfsontwikkeling.

Toegevoegde waarde van een adviseur

Liquiditeitsproblemen komen dikwijls voor en komen meestal onverwachts. Dit heeft doorgaans op tal van fronten een nadelige uitwerking. Deze problemen kunt u maar beter voorkomen. Met een professionele liquiditeitsprognose wordt meer zekerheid verkregen over uw liquiditeitspositie en een eventueel tekort voortijdig gesignaleerd. Wij kunnen u daarmee volledig van dienst zijn.

Heeft u vragen?

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen? Neem telefonisch contact met ons op of stuur ons een bericht.

Contact opnemen

06-48783880

Laatste nieuws

Voordelen ondernemersschap

Waarom beginnen zoveel Nederlanders voor zichzelf?

21 februari 2020

Nederland telt 1,2 miljoen zzp’ers. Dat is te veel, zegt de comissie-Borstlap. Waarom beginnen zoveel Nederlanders voor zichzelf? Drie voor- en nadelen op een rijtje.   Voordelen 1. Eigen baas Als zzp’er ben je baas over je eigen tijd. Je bepaalt zelf welke klussen je…

Lees meer Nieuwsoverzicht