Vragen of afspraak maken?

Stuur ons een bericht op Whatsapp

Tussentijdse rapportages

Tussentijdse rapportages zijn een belangrijk stuurmiddel voor je onderneming. Op maandbasis of kwartaalbasis wordt een rapportage opgesteld met de voor u belangrijkste bedrijfsinformatie. Dat geeft u handvatten om tussentijds uw bedrijfsvoering actief en gericht bij te sturen. Ook externen zoals banken en leveranciers hebben steeds meer behoefte aan deze informatie.

Financieel advies bij tussentijdse rapportages

Afhankelijk van uw eigen wensen en voorkeuren wordt een tussentijdse rapportage opgebouwd. Normaliter is de opbouw van een tussentijdse rapportage een afgeleide van die van de jaarrekening. Tussentijdse rapportages vormen tezamen met de jaarrekening een sluitend samenhangend geheel. Hierdoor houdt u overzicht en voorkomt u verrassingen achteraf. Tussentijdse cijfers zijn doorgaans uiterlijk één maand na afloop van de rapportageperiode beschikbaar. Een kwartaalrapportage over het eerste kwartaal ontvangt u dus uiterlijk dertig april. Soms kunt u volstaan met slechts enkele kengetallen. Als voorbeeld: uw klanten betalen dikwijls te laat. Het kan dan zijn dat u enkel behoefte heeft aan een actuele debiteurenstand. U kunt daardoor sneller acteren op laatbetalers. Hetzelfde geldt voor uw liquiditeitspositie. U wilt tijdig inzien of extra liquide middelen nodig zijn voor de continuïteit van uw bedrijfsvoering. Ook een prognose moet tussentijds worden herzien en zonodig aangepast aan veranderende omstandigheden.

Wat kan een adviseur voor u betekenen?

In een adviesgesprek over tussentijdse rapportages kunnen wij onder andere aandacht besteden aan de volgende onderwerpen:

  • Uitleg over nut en noodzaak voor het opstellen van een tussentijdse cijfers
  • Advies over de gewenste opbouw, inrichting en periodiciteit van de rapportage
  • Opstellen, onderbouwen en bespreken van de rapportage

Als ondernemer wilt u tussentijds op basis van financiële cijfers uw bedrijfsvoering kunnen sturen. Wij kunnen deze volledig voor u, in gewenste vorm, opstellen en uitwerken.  Financieel advies Deurne

Toegevoegde waarde van een adviseur

Als ondernemer wilt u tussentijds inzicht en controle op uw financiële resultaten. De opbouw en inrichting van een tussentijdse rapportage is voor elke onderneming specifiek. Wij kunnen u helpen bij het tot stand brengen van de cijfers en daarop gerichte actie uitzetten.

Heeft u vragen?

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen? Neem telefonisch contact met ons op of stuur ons een bericht.

Contact opnemen

06-48783880

Laatste nieuws

Voordelen ondernemersschap

Waarom beginnen zoveel Nederlanders voor zichzelf?

21 februari 2020

Nederland telt 1,2 miljoen zzp’ers. Dat is te veel, zegt de comissie-Borstlap. Waarom beginnen zoveel Nederlanders voor zichzelf? Drie voor- en nadelen op een rijtje.   Voordelen 1. Eigen baas Als zzp’er ben je baas over je eigen tijd. Je bepaalt zelf welke klussen je…

Lees meer Nieuwsoverzicht