Vragen of afspraak maken?

Stuur ons een bericht op Whatsapp

Administratie

Een kloppende administratie is een must voor elk bedrijf. Als ondernemer wilt u inzicht in de financiële resultaten. Wat zijn mijn inkomsten en uitgaven tot heden? Wat zijn mijn resultaten ten opzichte van vorig jaar? Daarnaast wilt u onder meer inzicht in de debiteuren en crediteurenpositie. Een goede administratie fungeert tevens als tool om het beleid binnen een onderneming te sturen.

Financieel advies bij een deugdelijke administratie

Een ondernemer kan ervoor kiezen om zijn of haar administratie of boekhouding zelfstandig uit te voeren. U moet dan uiteraard beschikken over voldoende financiële kennis om dit juist uit te voeren. Alleen dán kunt u mogelijk een kostenbesparing realiseren. Een juiste boekhouding is een hulpmiddel bij het maken van keuzes. Samen bekijken we de meest efficiënte inrichting van uw boekhouding. U wilt periodiek over actuele cijfers beschikken waarbij u snel de meest relevante informatie inzichtelijk heeft. Een administratie is desgewenst uit te breiden met een jaarbegroting of een prognose. Soms geven vergelijkende cijfers uit dezelfde periode van het vorige boekjaar u bruikbare informatie. Ingeval van een geldlening of hypotheek vraagt een bank, dikwijls periodiek, om een financiële rapportage. Een correcte en verzorgde boekhouding is dan een must. De financiële administratie geeft het bedrijfsresultaat weer in de vorm van een winst- en verliesrekening. Daarnaast wordt uit de balans inzicht verkregen in uw bezittingen en schulden. Tezamen vormt dit een jaarrekening. Vervolgens vormt de jaarrekening de basis voor de belastingaangifte inkomstenbelasting.

Wat kan een adviseur voor u betekenen?

In een adviesgesprek over de inrichting en het voeren van een deugdelijke administratie kunnen wij onder andere aandacht besteden aan de volgende onderwerpen

  • Uitleg over de uitvoering van een deugdelijke boekhouding
  • Inrichting van een optimale en efficiënte wijze van boekhouden
  • Realiseren van gewenste stuurinformatie
  • Oplevering van tussentijdse rapportages, begroting, prognoses, liquiditeitsprognose enz.

De inrichting van uw boekhouding is in grove lijnen vormvrij. Wij kunnen u helpen om een boekhouding op te zetten die aan uw wensen voldoet.

Toegevoegde waarde van een adviseur

Als ondernemer wilt u dagelijks weten waar u in financieel opzicht staat. Een ondeugdelijke administratie kan leiden tot een stuurloze onderneming. Wij kunnen u helpen om een administratie efficiënt en doelmatig in te richten om op effectieve wijze de juiste informatie te raadplegen.

Heeft u vragen?

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen? Neem telefonisch contact met ons op of stuur ons een bericht.

Contact opnemen

06-48783880

Laatste nieuws

Voordelen ondernemersschap

Waarom beginnen zoveel Nederlanders voor zichzelf?

21 februari 2020

Nederland telt 1,2 miljoen zzp’ers. Dat is te veel, zegt de comissie-Borstlap. Waarom beginnen zoveel Nederlanders voor zichzelf? Drie voor- en nadelen op een rijtje.   Voordelen 1. Eigen baas Als zzp’er ben je baas over je eigen tijd. Je bepaalt zelf welke klussen je…

Lees meer Nieuwsoverzicht